IFK Hässleholm

21

Oct
2008

Avslag Konstgräs

21/10 2008

Källa Nsk
"Vi har prioriterat viktigare saker"


Det blir inget konstgräs på Österås Idrottsplats inom överskådlig tid. Politikerna har nämligen helt enkelt strukit projektet i budgeten. Och när det på nytt kan bli aktuellt med konstgräs på Österås idrottsområde är det ingen som kan svara på i dagsläget.

– Vi har prioriterat viktigare saker, konstaterade de båda kommunalråden Bo-Anders Thornberg (m) och Lars-Göran Wiberg (c) när de tillsammans med övriga i majoriteten på måndagen presenterade budgetförslaget för nästa år samt även flerårsplanen för 2010 och 2011.

Konstgräset på Österås skulle ha kostat närmare tio miljoner kronor.
Men det var inte enbart konstgräset som fick stryka på foten i budgetförlaget utan även den planerade sporthallen i centrala Hässleholm. Den var tänkt att byggas i anslutning till tekniska skolan för en kostnad av 50 miljoner kronor.
Fritidsnämnden har varit väldigt positiv till en konstgräsplan och fritidschefen Stefan Larsson konstaterade redan i slutet av augusti att det skulle kunna bli en konstgräsplan redan i år på Österås.
– Den ska inte enbart byggas för IFK Hässleholm utan för alla kommunens föreningar som ska kunna teckna sig för när man vill använda planen. Den skalha måtten 80 gånger 120 meter vilket gör det möjligt för fyra lag att träna samtidigt, påtalade Stefan Larsson då.

Det skulle vara Österås B-plan som skulle få konstgräs. Det är den plan som ligger bakom den gräsbevuxna jordvallen söder om huvudarenan.

Men nu blir det alltså inget med det här.
Närmaste konstgräsplan finns istället i Bjärnum, där kommunen har bidragit med en miljon kronor. Snapphanebygdens sparbank har bidragit med 1,5 miljoner plus medel från en del andra sponsorer samt att man skulle ansöka om 400 000 kronor från Gunnar Anderssons stiftelse.

 

Tillbaka