IFK Hässleholm

9

Feb
2012

Total utförsäljning ifkshopen

9/2 2012

27 febuari kör vi "sista chansen" kl. 18 - 20.00

Nu finns det lite udda storlekar kvar bland vårt sortiment...!!

Allt skall bort.! VRAKPRISER.!

Tillbaka