IFK Hässleholm

24

Feb
2011

Idrottsparken börjar ta form

24/2 2011

Källa Norra SKåne: Området har en enorm potential.
Det menar kommunalrådet Urban Widmark (M) som var en av besökarna på onsdagskvällens informationsmöte om Hässleholms Idrottspark.

Hela projektet bygger på gemensam insats med grundtanken att föreningslivet och näringslivet ska stå för ena halvan och kommunen för den andra halvan av kostnaden. Funderingar finns på att kommunen, näringslivet och föreningslivet ska bilda ett aktiebolag som ska bygga och driva verksamheten.

– Österås är slitet. Tiden har sprungit ifrån byggnader, löparbanor och grusplan. Med det här projektet är tanken att Hässleholm inte bara ska komma ikapp utan även lägga sig i framkant, sa fritidschef Stefan Larsson som informerade om planerna vid ett informationsmöte i Ebenesersalen som endast lockade ett fåtal.
Kommunalråden Urban Widmark (M) och Lars Olsson (C) var dock på plats.
– Vi kan skapa förutsättningar till idrott på hög nivå. Och ett sådant här område har en enorm potential, menade Widmark.
– Det som gör det hela extra unikt är den fullstora bollhall vi vill ha intill huvudarenan. Förutom fotboll kan även friidrott tränas parallellt. En fullstor hall öppnar också för andra arrangemang, berättade Stefan Larsson vidare.

En utredning ska nu göras (av Sven-Åke Wikers som varit med i arbetet med nya arenor i bland annat Halmstad, Kristianstad och Malmö) om hur Idrottsparken bäst ska formeras och till vilken kostnad. Utredningen beräknas vara klar i slutet av mars. Förhoppningen är att ärendet kan vara framme för beslut i fullmäktige den 13 juni. Det finns även planer på att bereda plats för en hotell- och konferensanläggning i anslutning till parken.

Ett framtida badhus är också tänkt att placeras inom området.
Men det är ett separat ärende och involveras inte i det nu startade projektet vars målsättning är att anläggningar och arenor ska stå klara 2014 då Hässleholm firar hundraårsjubileum.
-Synd att inte fler föreningar valde att komma. Vi hade hoppats få extra mycket input. Det är ju inte bara de fem föreningarna som ingår i styrgruppen som berörs av projektet, det är alla. Avsikten är att föreningar ska kunna boka tider enligt fritidsnämndens ordinarie regler, sa Stefan Larsson.

 

Tillbaka